Domenii de activitate

Industria electronica fiind o industrie de tip orizontal, ce asigura produselor realizate un pregnant caracter inovativ a căror caracteristica este reprezentata de o valoare adăugata mare, clusterul ELINCLUS preconizează susţinerea întregului lanţ valoric implicat in realizarea de produse. Printre multitudinea domeniilor, concentrarea va fi asupra mecatronicii, auto, aerospaţial, naval, agricultură şi comunicaţii  la un nivel de calitate şi fiabilitate corespunzător cerinţelor de exploatare, service, concepţie şi fabricaţie determinate de condiţiile de funcţionare mecano-climatice extreme caracteristice acestor domenii, respectiv susţinerea cercetării şi a fabricaţiei de produse electronice dedicate mecatronicii şi/sau aplicaţiilor de larg consum.